Filmy
Misja
Produkt
Klienci
Oferta
Kontakt
logo QualoHR
W celu prawidłowego wyświetlenia systemu, prosimy zaktualizować wersję przeglądarki.
Zaktualizuj przeglądarkę
Twój adres e-mail został wprowadzony do naszej bazy. Dziękujemy!
Wprowadzony adres e-mail jest niepoprawny.

Chcesz dowiedzieć się więcej o QUALOHR ?

Zapisz się na darmową konsultację – jaki model oceny wyników wybrać.
Zapisz
Kontakt
Oferta
Klienci
Produkt
Misja
Filmy

Najważniejsze funkcje

Sprawdź możliwości QUALOHR

QUALOHR jest aplikacją, która kompensuje wszystkie funkcje przeznaczone do angażowania i rozwoju pracowników w firmie.
Zestaw prezentowanych modułów odpowiada zaawansowanym procedurom HR, ale nie ogranicza to możliwości rozszerzenia funkcjonalności w oparciu o wewnętrzne procesy w firmie. Zastosowanie autorskiej platformy TITANIUM zapewnia płynną personalizację aplikacji pod wymagania klienta.

Cele (MBO/OKR)

Cele (MBO/OKR)
Tworzenie propozycji celów i wskaźników.
Importowanie celów i wskaźników z systemów zewnętrznych klienta.
Akceptacja/skierowanie do poprawy zaproponowanego celu.
Akceptacji/odrzucenie kompletnej karty celów pracownika.
Przydzielanie celów i wskaźników przy pomocy techniki Drag&Drop.
Wprowadzanie realizacji cząstkowej w karcie monitoringu.
Modyfikacje celów/wskaźników w trakcie okresu oceny.
Pełen dostęp do historii kart monitoringu.
Raportowanie spotkań monitorujących oraz kart monitoringu.
Podsumowanie kart celów pracowników.
Automatyczna kalkulacja należnej premii dla ustalonego modelu premiowego w oparciu o stopień realizacji celów.
Eksport podsumowanej karty celów pracownika do excela.
Eksport listy premiowanych pracowników do excela.
Eksport wszystkich zebranych danych z poziomu tabel.
Generowanie dowolnie zaplanowanych raportów.
Tworzenie wydarzeń w kalendarzu.
Automatyczne powiadomienia o nadchodzących terminach.
Sporządzanie szybkich notatek (organizer) oraz prywatnej listy zadań.

Kompetencje

Kompetencje
Wypełnianie Ankiety pomiaru kompetencji zarówno przez pracownika jak i Przełożonego.
Czytelne i przejrzyste wyniki kompetencyjne zaprezentowane zarówno w formie kafelków jak i na wykresie radarowym.
Eksport wyników do excela lub w formacie PDF.
Możliwość skorzystania z formularza odwołania.
Wypełnianie Indywidualnego Planu Rozwoju pracownik.
Składanie wniosków o szkolenia.
Formularz określający moje aktualne działania.
Możliwość wprowadzania zmian i zapisywanie historycznych danych.
Wprowadzanie notatek przez Przełożonego z obserwacji zachowań pracownika w pracy przez kolejny rok.
Cykliczny feedback odnośnie zmian i podejmowanych działań.

Rekrutacja

Rekrutacja
Wygodne zarządzanie projektami rekrutacyjnymi.
Screening CV z wykorzystaniem zaawansowych algorytmów sztucznej inteligencji.
Automatyczna komunikacja z kandydatem z wykorzystaniem SMS i wiadomości e-mail.
Generowanie shortlist-y z najciekawszymi kandydatami.
Monitorowanie statusu i efektywność projektów rekrutacyjnych.
Wyłonienie najlepszego kandydata dzięki zastosowaniu autorskiego algorytmu oceny.
Automatyczny feedback zwrotny do kandydatów.

Onboarding

Onboarding
Minimalizowanie czasu adaptacji pracownika i przyspieszenie procesu osiągnięcia produktywności.
Budowanie lojalności pracowników poprzez zaplanowane inwestycje.
Wspieranie menadżerów przy budowie skutecznego zespołu.
Analiza i raportowanie procesu wdrażania się nowego pracownika do firmy.

Opis stanowisk

Opis stanowisk
Szczegółowy opis stanowiska pracy.
Określnienie roli w organizacji oraz cel powołania stanowiska.
Zdefiniowanie obszarów odpowiedzialności w firmie.
Rozwój podstawowych zadań, które osoba zajmująca stanowisko powinna podejmować.
Zdefiniowanie kompetencji ogólnych i behawioralnych.
Możliwość integracji z modułem rekrutacyjnym.

E-learning

E-learning
Weryfikacja obszaru wiedzy, umiejętności, odpowiedniej postawy w zakresie wybranego do rozwoju zachowania.
Działania rozwojowe przy pomocy gotowych bibliotek wiedzy oraz zadań praktycznych.
Końcowe podsumowanie nabytych umiejętności.
Eksport wyników do pliku PDF.
Twórcą i właścicielem platformy jest logo Celerise Qualo Solutions Sp. z o.o. +48 22 350 69 28 contact@qualosolutions.com Copyright © 2020 Qualo Solutions Sp. z o.o. All rights reserved.